Astrologie

NATIVNÍ HOROSKOP

mapuje předpoklady, které nám byly dány do vínku na základě planetární konstelace v okamžiku narození.

 

PARTNERSKÝ HOROSKOP

zjišťuje míru (ne)souladu dvou osob a naznačuje perspektivy i možná úskalí jejich milostného či pracovního vztahu.

 

TRANZITNÍ HOROSKOP

slouží ke stanovení nej(ne)vhodnější doby pro realizaci důležitých projektů (jako např. změna zaměstnání, koupě nemovitosti, uzavření sňatku apod.), s jeho pomocí lze určit i např. kdy lze očekávat šťastné období v lásce či zvýšenou zátěž v povolání atd.

 

Pro zpřesnění lze použít také další prognostické metody jako je solární horoskop nebo sekundární direkce.

 

Tarot